شتاب‌دهنده نفت اکسین به عنوان اولین شتابدهنده تخصصی آب و انرژی

شهریور ۲۰, ۱۴۰۰اخبار

شتابدهنده نفت اکسین به عنوان اولین شتابدهنده در حوزه های تخصصی آب و انرژی در استان خوزستان در تلاش است تا بتواند پلی میان فناوران، دانشجویان و نخبگان این عرصه و صنعت گاز، نفت و پتروشیمی باشد. تمام همت خود را به کار بسته ایم تا به سهم خود آینده ای روشن را برای کشورمان بسازیم


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.