اولین تور فناوری شتابدهنده نفت اکسین-پتروشیمی کارون

شهریور ۱۷, ۱۴۰۰اخبار

اولین تور فناوری شتابدهنده نفت اکسین در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۰ با حضور نماینده ستاد آب و انرژی و برخی مسئولین استان برگزار شد
بازدید تخصصی فناوران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از پتروشیمی های کشور در راستای هدفمند سازی طرح ها و ایده های فناوران اکوسیستم نوآوری متناسب با نیاز صنعت کشور
این بازدید کاملا تخصصی و بر مبنای نیازهای فناورانه پتروشیمی های کشور طراحی شده است. کلیه دانشجویان، فناوران و تیم های استارتاپی این حوزه میتوانند از نزدیک با چالش های فناورانه حوزه صنعت پتروشیمی کشور آشنا شوند
نیازهای فناورانه پتروشیمی کارون:
۱.پلاستی سایزر dotp و dinp
2. بومی سازی کاتالیست باپایه پنتوکسید وانادیوم
۳. روعن تجاری باپایه الکیل دی فنیل


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.