تصویر هدر

سرمایه گذار

در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌های شتاب‌دهنده آبان می توانید فرم زیر را تکمیل کرده تا همکاران مجموعه با شما ارتباط برقرار کنند.