تصویر هدر

خدمات شتابدهنده نفت اکسین

کلینیک کسب و کار

مرکز خدمات (کلینیک کسب و کار) و بهره گیری از شبکه مشاوران و شرکتهای سرویس دهنده

تامین مالی و جذب سرمایه

تامین مالی اولیه و پایلوت جهت ساخت نمونه اولیه و ساخت در مقیاس نیمه صنعتی

برگزاری رویداد های تخصصی

برگزاری رویدادهای مختلف در راستای شناسایی فناوران، مشتریان و شکل گیری تعاملات

استفاده از مربیان توسعه بازار

استفاده از مربیان توسعه کسب و کار برای هر تیم که توسط شتاب‌دهنده شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند تا سطح توانمندی و تجربه آنها و همچنین میزان دانش آنها مورد تایید قرار گیرد.

توجه به تیم های شکست خورده

طبیعتا در مسیر هر استارتاپ، امکان موفقیت و شکست به طور متناوب وجود دارد.با این نگاه ما سعی داریم بستری باشیم برای حمایت و رفع مشکلات استارتاپ هایی که دچار بحران یا شکست هستند.

تامین فضای کاری مشترک و اختصاصی

در شتابدهنده نفت اکسین، امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، فضای کارگاهی و آزمایشگاهی برای تیم ها و فضای کاری و دفتری مشترک و اختصاصی برای استارتاپ ها فراهم شده است.

همکاری با شبکه متخصصین

استفاده از منتورهای صنعتی به منظور توسعه بازار و تضمین بازار آینده تیم ها. در صورتیکه تیم‌ها با موفقیت مراحل شتابدهی را طی کنند و تبدیل به کسب و کار شوند و سرمایه گذار جذب نمایند، منتور نیز در سهام شرکت سهیم بوده و منتفع‌ می‌گردد

برنامه های آموزشی پیوسته

وجود برنامه مشخص جهت رشد تیم ها در قالب آموزش های تخصصی و به صورت پیوسته و هدفمند جهت رشد هرچه بهتر و سریعتر تیم ها در شتابدهنده نفتاکسین، باعث ایجاد تمایز موثری با دیگر فعالان اکوسیستم شده است.

شتابدهنده نفت اکسین

شتابدهنده تخصصی حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و آب صنعتی