تصویر هدر

 روش دوم: تکمیل فرم به صورت آنلاین

ارسال طرح یا ایده

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 5

اطلاعات عمومی

Max. file size: 40 MB.

مشخصات مدیر تیم

مقطع تحصیلی (آخرین مقطع تحصیلی که مشغول به تحصیل در آن هستید و یا از آن فارغ شده اید):
عنوان ثبت نامی:*

سوابق تحصیلی

شتابدهنده نفت اکسین

شتابدهنده تخصصی حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و آب صنعتی